Kara za brak ważnego OC

OC na samochód to obowiązkowa polisa ubezpieczeniowa. Każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi stać się jej posiadaczem. W innym przypadku zostanie na niego nałożona kara finansowa, której wysokość zależy m.in. od okresu, kiedy zostaną uregulowane należności.

Jestem posiadaczem OC

Uwaga! Za nałożenie kar finansowych za brak ważnego OC odpowiedzialna jest policja oraz UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W szczególności ta druga instytucja może wysłać zawiadomienie do osoby będącej właścicielem pojazdu mechanicznego o nałożeniu kary finansowej. Co zrobić, jeżeli OC mamy, ale dostaliśmy zawiadomienie, że kara została nałożona? Wystarczy odwołać się do UFG udowadniając, że taką polisę się posiada. Takie pismo należy również złożyć, jeżeli UFG wysyła do nas zawiadomienie, a my w chwili obecnej nie jesteśmy posiadaczem żadnego pojazdu mechanicznego.

Nie stać mnie na OC

Co zrobić w sytuacji, jeżeli jesteśmy posiadaczami pojazdu mechanicznego, ale np. ze względu na trudną sytuację materialną nie stać nas na opłacenie polisy OC? Czy takie sytuacje się zdarzają? Tak. Nie są one częste, ale jeżeli znajdujemy się w trudnej sytuacji finansowej, to także należy porozumieć się z UFG jak najszybciej. Jeżeli sami wyjdziemy z taką inicjatywą, mamy większe szanse na pozytywne rozpatrzenie całej sprawy. Nigdy nie można milczeć, ponieważ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może pomyśleć, że specjalnie unikamy opłacenia polisy OC. W takich przypadkach można np. poprosić o odroczenie terminu płatności. 

 

Zobacz również:
OC dla młodego kierowcy

Opłata OC po terminie

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu

Podatek od kupna samochodu

AC w wariancie serwisowym

OC na samochód to obowiązkowa polisa ubezpieczeniowa. Każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi stać się jej posiadaczem. W innym przypadku zostanie na niego nałożona kara finansowa, której wysokość zależy m.in. od okresu, kiedy zostaną uregulowane należności. Jestem posiadaczem OC Uwaga! Za nałożenie kar finansowych za brak ważnego OC odpowiedzialna jest policja oraz UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz…

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/